หน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร - ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม
พัฒนาชีวิต ผลิตบัณฑิตคุณภาพ

CALENDAR

October 2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Home

ตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม

นิสิตชั้นปีสุดท้าย สามารถตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมของท่านได้ที่ http://nisit.kasetsart.org และนิสิตที่ชั่วโมงกิจกรรมไม่ขึ้น กรุณาติดต่อหน่วยงานที่นิสิตเข้าร่วม ด่วนนะคะ !!!!!

Design by ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ & Template by กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์