ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านดนตรีไทยแบบภควัตภาพ

กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งใบงานที่ 1-6

ขอให้นิสิตที่ทำการ เรียนผ่านระบบการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและฝึกปฏิบัติจนแม่นยำแล้ว ขอให้นิสิตรีบนำวิดีโอมาส่ง ส่วนนิสิตคนไหนที่ยังเรียนไม่ครบทั้ง 6 ใบงาน ให้มาติดต่อขอส่งงานล่าช้าด้วย