ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านดนตรีไทยแบบภควัตภาพ

กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

งานพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.ระพี สาคริก ณ วัดพระศรีมหาธาตุ

สมเด็จพระเทพเสด็จเป็นประธานในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน เวลา 17.00 น.