ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านดนตรีไทยแบบภควัตภาพ

กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแสดงของชมรมดนตรีไทยและโขนละคอน

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 มีการแสดงของ นิสิตชมรมดนตรีไทยและโขนละคอน ในชุด ระบบนพรัตน์ สุวรรณหงษ์ชมถ้ำ นักเรียนคนใดที่สนใจสามารถ เข้ามารับชมได้ฟรี ณ อาคารเอกเนกประสงค์